• زمان
  • تأیید

مشاوره مهاجرتی تخصصی - غیر حضوری (تماس صوتی یا تصویری)

مدت زمان: 01:00 ساعت
۴۹۰ هزار تومان


مشاوره مهاجرتی تخصصی جامع ترین مشاوره ای است که متقاضیان مهاجرت می توانند تجربه کنند. این جلسه به صورت خصوصی و محرمانه و از طریق تماس صوتی یا تصویری برگزار می شود. در این جلسه کلیه شرایط شما توسط متخصص ترین کارشناسان برای کلیه روش های مهاجرتی اعم از مهاجرت تحصیلی یا کاری و همچنین سرمایه گذاری ارزیابی می شود و نقاط ضعف و قوت رزومه ی شما بررسی و به شما اطلاع داده می شود. در این نوع جلسه ارزیابی شرایط شما و تطبیق آن با روش های مهاجرتی به صورت شفاهی انجام می شود. شما می توانید کلیه سوالات خود را از قبل یادداشت کرده و پاسخ های خود را از مشاور دریافت کنید.


ابتدا از روی تقویم تاریخ دلخواه خود را انتخاب کنید و پس از کلیک بر روی تاریخ مورد نظر از جدول ظاهر شده ساعت مورد تمایل را انتخاب کنید. با کلیک بر روی ساعت به صفحه ی سوالات فرم ارزیابی هدایت می شوید.

فروردین 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28
27
26

اردیبهشت 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29

خرداد 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1

تیر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28

مرداد 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31

شهریور 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
31
30
29
28
27

مهر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28

آبان 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30

آذر 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28
27
26
25

دی 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29
28
27

بهمن 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29

بهمن 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
30
29

اسفند 1403

شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
زمان نمایش داده شده در Asia/Tehran منطقه زمانی