desktop
+98-51-31772
Self Support

خودحمایتی

مهاجرت از طریق خودحمایتی فرصت مناسبی است تا اشخاص دارای تمکن مالی کافی که می توانند بدون کار کردن هزینه های زندگی خود در کشور مقصد را تامین کنند بتوانند از این طریق اقامت موقت و دائم کشورهای خارجی را بدون نیاز به سرمایه گذاری اخذ کنند.

مهاجرت از طریق خودحمایتی یا نشان دادن تمکن مالی کافی روش مناسبی است تا اشخاصی که می توانند هزینه های زندگی خود در کشور مقصد  بدون کار کردن تامین کنند از این طریق اقدام کنند و اقامت موقت و دائم را اخذ کنند. خودحمایتی (تمکن مالی) فرصت بسیار خوبی به اشخاصی می دهد که دارای درآمد و دارایی مورد نیاز برای تامین هزینه های زندگی خود در کشور مقصد هستند.

از ویژگی های مهم این برنامه های مهاجرتی عدم وجود محدودیت سنی و عدم نیاز متقاضی به تحصیلات و مدرک زبان است.

 

اشخاصی که از طریق نشان دادن تمکن مالی قصد مهاجرت دارند می توانند با نشان دادن درآمد و دارایی اثبات کنند که پول کافی برای زندگی در کشور مقصد را دارند.

 

در این برنامه مهاجرتی هزینه زندگی متقاضی و خانواده ایشان براساس قوانین کشور مقصد محاسبه می شود که عمدتا به صورت یورو محاسبه می شود.

 

مدارک شغلی شامل پروانه فعالیت، جواز کسب، حکم بازنشستگی و ... برای نشان دادن درآمد ماهیانه و مدارک مالی و دارایی شامل اسناد رسمی مالکیت اموال غیرمنقول از قبیل زمین و املاک مسکونی و تجاری و ... برای نشان دادن سرمایه می بایست ترجمه شده و نشان داده شود.

 

خدمات بین المللی فیدس می تواند کلیه اقداماتی که در زمینه اخذ اقامت موقت یا دائم از طریق نشان دادن تمکن مالی یا خودحمایتی را به وکالت از موکلین خود انجام دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه مهاجرت از طریق خودحمایتی (تمکن مالی) را در پایین مشاهده کنید.