desktop
+98-51-31772
Athletes Transfer

ترانسفر ورزشکاران

مهاجرت برای ورزش کاران، مربیان و داوران حرفه ای از طریق ترانسفر ورزشی و جذب در تیم ها و باشگاه های ورزشی خارجی یکی از فرصت هایی است که از طریق آن می توانند اقامت کشور خارجی را کسب کرده و فعالیت ورزشی خود را در سطح بین المللی ادامه دهند.

ترانسفر ورزشکاران یکی از بهترین روش های مهاجرت برای ورزشکاران یا مربیان حرفه ای برای جذب در تیم ها و باشگاه های خارجی است تا هم اقامت کشور خارجی را کسب کنند و هم در باشگاه های خارجی و بین المللی فعالیت ورزشی خود را ادامه دهند.

تحقیق و جستجو برای یافتن مربی ، تیم و باشگاهی که به بازیکن یا مربی ورزشی متقاضی نیاز داشته باشد اولین و مهمترین گامی است که ابتدا برداشته می شود و سپس با ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز زمینه دعوت و انعقاد قرارداد فراهم می شود.

ورزشکارانی که حرفه ای بوده و در سطح ملی یا بین المللی فعالیت کرده باشند و رشته ورزشی آن ها مورد نیاز کشورهای خارجی باشد شانس بیشتری برای استفاده از این فرصت مهاجرتی دارند.

 

خدمات بین المللی فیدس می تواند در زمینه اخذ اقامت کشورهای خارجی برای ورزش کاران و همچنین در زمینه برقراری ارتباط به عنوان نماینده رسمی (Agent) با تیم ها و باشگاه های خارجی برای ترانسفر ورزشکاران اقدامات لازم را انجام دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه مهاجرت از طریق ترانسفر ورزشکاران را در پایین مشاهده کنید.