desktop
+98-51-31772
Investment

سرمایه گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در خارج از کشور، مناسب اشخاصی است که تمکن مالی کافی دارند و شامل برنامه هایی از قبیل خرید ملک یا خرید اسناد اعتباری دولتی در کشورهای خارجی می باشد.

مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در خارج از کشور، یکی از دسته بندی های مهاجرتی است که مناسب افرادی است که دارای تمکن مالی خوب هستند.

 

امروزه کشورها از ورود سرمایه استقبال می کنند و در این راستا این فرصت را برای  سرمایه گذاری در خاک خود اعطا می کنند.

 

این فرصت های سرمایه گذاری شامل خرید ملک و سپرده گذاری های دولتی می باشد.

 

به دلیل اهمیت جذب سرمایه و تزریق آن به بازار مسکن، کسب و کارها ، جذب نیرونی انسانی سرمایه دار، برنامه های مهاجرتی سرمایه گذاری عمدتا محدودیت های سایر برنامه های مهاجرتی را نداشته و نیازی به داشتن مدرک تحصیلی ، مدرک زبان ندارند. همچنین محدودیت سنی نیز ندارند.

 

نکته مهمی که در برنامه های مهاجرتی از طریق سرمایه گذاری دارای اهمیت است نشان دادن شفافیت مالی و نحوه کسب درآمد متقاضی است.

 

کشورها در خصوص برنامه های سرمایه داری و سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شوند:

 

1) سرمایه گذاری از طریق خرید ملک: این دسته از کشور ها این امکان را برای متقاضیانی که توانایی خرید املاک از قبیل مسکونی و اداری و تجاری را دارند شرایط مهاجرت را تسهیل کرده اند. متقاضیان باید ابتدا نسبت به خرید ملک اقدام کرده و سپس برای اخذ اقامت یا شهروندی اقدام کنند. کشورهای ترکیه، قبرس،یونان، امارات و ... از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه مهاجرپذیر می باشند.

 

2) سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری: این دسته از کشورها فقط با دریافت مبلغ مشخصی اقامت یا شهروندی خود را به متقاضیان اعطا می کنند. در این برنامه ها متقاضیان مبلغی پول را پرداخت می کنند و درازای آن شرایط مهاجرت برای آنان فراهم می شود. بعضی از کشورها مانند ایالات متحده، کانادا (استان کبک)، استرالیا مبلغ پرداخت شده را پس از دوره ی زمانی مشخص به متقاضی مسترد می کنند و کشورهایی ازقبیل دومینیکا و سایر کشورهای امریکای جنوبی مبلغی را مسترد نمی کنند و بدوا شهروندی خود را به متقاضی و خانواده ایشان اعطا می کنند.

 

 

خدمات بین المللی فیدس می تواند کلیه اقداماتی که در زمینه اخذ اقامت موقت یا دائم از طریق خرید ملک، سرمایه گذاری و غیره را به وکالت از موکلین خود انجام دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در خارج از کشور را در پایین مشاهده کنید.