desktop
+98-51-31772
Business Managers and Entrepreneurs Immigration

مهاجرت کارآفرینان و مدیران

مهاجرت از طریق کارآفرینی و ثبت شرکت مناسب اشخاصی است که دارای سابقه مدیریت کسب و کار خود یا دیگران هستند و توانایی مالی و مدیریتی راه اندازی یا خرید یک کسب و کار و بیزینس در کشور خارجی را خواهند داشت.

مهاجرت از طریق ثبت شرکت و کارآفرینی مناسب مدیرانی است که یا مالک کسب و کار خود بوده اند و یا برای شرکت یا سازمان یا اداره ای به عنوان مدیر کار کرده اند و همچنین سرمایه و تخصص لازم برای  راه اندازی بیزینس در کشور مقصد را دارند. این اشخاص معمولا باید سن بالایی نداشته باشند و توانایی اداره کسب و کار خود را در کشور مقصد داشته باشند. همچنین تعهداتی باید به کشور مقصد بدهند ازجمله :

تعهد به استخدام و کارآفرینی برای تعداد مشخصی از شهروندان کشور خارجی

تعهد به سرمایه گذاری در کسب وکار خود به میزان معینی که کشور مقصد تعیین کرده است

موضوع کسب و کار بستگی به فرصت های اقتصادی شهر و استان و کشوری دارد که متقاضی قصد راه اندازی کسب و کار در آن جا را دارد و می تواند در زمینه های تولید، توزیع و خدمات باشد.

برای اقدام در این روش می‌بایست یک طرح توجیهی (Business Plan) برای راه اندازی بیزینس در کشور مقصد نوشته شود که در آن برنامه های آتی شخص، هزینه های ایشان، اطلاعات مورد نیاز و غیره گردآوری می شود.

کشورهای کانادا، استرالیا، آلمان، عمان، ترکیه و ایران از این متقاضیان استقبال می کند.

 

خدمات بین المللی فیدس می تواند کلیه اقداماتی که برای مهاجرت از طریق کارآفرینی از جمله مشاوره های حقوقی و اقتصادی، نگارش طرح توجیهی یا بیزینس پلن، حسابرسی و ارزیابی های دارایی، ثبت شرکت و سایر اقدامات مربوطه برای اخذ اقامت موقت یا اقامت دائم از این طریق را به وکالت از موکلین خود انجام دهد. شما می توانید خدمات فیدس در زمینه مهاجرت از طریق کارآفرینی را در پایین مشاهده کنید.