desktop
+98-51-31772
Biography Writing

نگارش بیوگرافی

بیوگرافی یا زندگی نامه یکی از اسنادی است که در آن سابقه زندگی و تحصیلی و شغلی و حرفه ای متقاضی بیان شده و در برنامه های مهاجرتی و تحصیلی و کاریابی بین المللی مورد نیاز است.

نگارش بیوگرافی چیست؟

نگارش بیوگرافی یا زندگی نامه یا "درباره من" سندی است که به طور مفصل و با جزئیات سابقه زندگی و شغلی و حرفه ای متقاضی در آن نوشته می شود.

 

در رزومه سوابق به صورت تیتر و مختصر نوشته می شود ولی در بیوگرافی از جملات پیوسته و به شکل نامه استفاده می شود.

 

در سند بیوگرافی به علت و دلایل بروز اتفاقات هم می تواند پرداخته شود تا نکات مثبت برجسته شده و نکات منفی توجیه شوند.

 

از بیوگرافی در وب سایت شخصی و پورتفولیوی شغلی و همچنین در مکاتبات رسمی استفاده می شود.

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه نگارش بیوگرافی را در پایین مشاهده کنید.