desktop
+98-51-31772
Properties Assessment

ارزیابی دارایی

یکی از شرایط مورد نیاز برای برنامه های مهاجرتی نشان دادن دارایی (املاک، سهام، سپرده و ...) متقاضی است که این موضوع توسط کارشناسان دارای مجوز و متخصص و با تجربه در کشور مبدا و کشور مقصد انجام می شود.

ارزیابی دارایی چیست؟

در کلیه برنامه های مهاجرتی (اقامت موقت و اقامت دائم) می بایست دارایی های متقاضی اثبات شود.

اثبات دارایی های متقاضی مهاجرت یکی از مهم ترین اقداماتی است که بایستی توسط کارشناسان دارای مجوز انجام شود.

 

دارایی های متقاضی مهاجرت شامل :

اموال غیر منقول (زمین، ساختمان، معدن و ...)

اموال منقول (ارز، طلا، ماشین، برند تجاری و ...)

اسناد بهادار (اوراق بهادار دولتی، سهام، سپرده گذاری و ...)

 

ارزیابی و تایید دارایی و میزان آن توسط کارشناسان رسمی دادگستری انجام می شود. همچنین در برخی موارد تایید یک کارشناس خبره نیز کفایت می کند و نیازی به کارشناس دادگستری وجود ندارد.

 

در بعضی از برنامه های مهاجرتی تایید دارایی های متقاضی دو مرحله ای است . مرحله اول توسط کارشناسان در کشور خود و در مرحله دوم توسط کارشناسان در کشور مقصد انجام می شود.

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه ارزیابی دارایی برای متقاضیان مهاجرت را در پایین مشاهده فرمایید.