desktop
+98-51-31772
Flight and Hotel Voucher Issuance

صدور ووچر هتل و پرواز

برای اخذ ویزای توریستی و اقامتی یکی از مدارکی که به سفارت داده می شود نامه رزرو هتل در کشور مقصد و نامه رزرو بلیت هواپیما به کشور مقصد است.

صدور ووچر هتل و پرواز چیست؟

ووچر هتل نامه ای است که نشان می دهد متقاضی برای یک تاریخ مشخص تعداد مشخص اتاق را از یک هتل در کشور خارجی رزرو کرده است و قابلیت استعلام دارد.

 

ووچر پرواز نامه ای است که نشان می دهد متقاضی در تاریخ مشخصی از یک شرکت هواپیمایی بلیت رفت و برگشت به کشور خارجی را رزرو کرده است و قابلیت استعلام دارد.

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه صدور ووچر هتل و پرواز را در پایین مشاهده کنید.