desktop
+98-51-31772
Filling in Application Forms

پر کردن اپلیکیشن فرم ها

کلیه درخواست های مهاجرتی از طریق فرم های رسمی سفارت و اداره مهاجرت کشورهای مقصد انجام می شود که می بایست با دقت و به طور کامل تنظیم شود تا مورد پذیرش قرار گیرد.

پر کردن اپلیکیشن فرم ها چیست؟

برای اقدام در هر برنامه مهاجرتی از قبیل اقامت دائم یا اقامت موقت سفارت و اداره مهاجرت کشور مقصد فرم هایی را تنظیم کرده است که می بایست توسط متقاضی پر شود که به آن ها اپلیکیشن فرم یا اپلیکیشن پکیج گفته می شود.

 

هر برنامه مهاجرتی دارای فرم های اختصاصی خود است که این فرم ها به صورت مرتب توسط کشورها به روز می شود و باید از آخرین نسخه استفاده شود.

 

اطلاعاتی که در اپلیکیشن فرم نوشته می شود باید دقیق و مطابق با واقعیت باشد و نباید با مدارکی که به ضمیمه آن ها داده می شود تناقضی داشته باشد.

 

اپلیکیشن فرم ها گاهی اوقات به صورت مجازی پر می شود و به صورت آنلاین ثبت می شوند و گاهی باید به صورت فیزیکی چاپ شود و پر شود و سپس حضوری داده شده و یا برای سفارت یا اداره مهاجرت پست شود.

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه پرکردن اپلیکیشن فرم های مهاجرتی کشورهای مختلف برای متقاضیان مهاجرت را در پایین مشاهده فرمایید.