desktop
+98-51-31772
CV

رزومه

رزومه یا CV سندی است که در آن اطلاعات مهم هر شخص شامل اطلاعات هویتی، تحصیلی، شغلی و سایر اطلاعات مهم دیگر به صورت خلاصه نوشته می شود.

رزومه چیست؟

رزومه سندی است که برای معرفی کلی هر شخص نوشته می شود. سند رزومه دارای چند قسمت مهم از جمله : اطلاعات شخصی، اطلاعات تحصیلی، اطلاعات شغلی، افتخارات و دستاوردها، مهارت ها و سایر اطلاعاتی است که نیاز است مخاطب بداند.

 

برای متقاضیان مهاجرت رزومه سند بسیار مهمی محسوب می شود و هر چقدر دقیق تر و با جزییات بیشتر نوشته شود بهتر است.

 

متقاضی برای درخواست به مکان های ذیل نیاز به نوشتن رزومه دارد:

 

1) دانشگاه مقصد برای اخذ پذیرش تحصیلی

 

2) اداره مهاجرت کشور خارجی برای برنامه های مهاجرتی

 

3) سفارت کشور خارجی برای ویزای تحصیلی و کاری

 

4) کارفرمای خارجی برای کاریابی بین المللی

 

5) باشگاه ها و تیم های ورزشی برای ترانسفر ورزشکاران

 

استاندارد ها و فرمت هر کشور برای نوشتن رزومه متفاوت است و رزومه باید براساس استانداردهای کشور مقصد نوشته شود.

 

ذکر نکات مهمی که در مسیر تحصیلی و شغلی متقاضی اتفاق افتاده است در رزومه موثر است.

 

 

شما می توانید خدمات فیدس در زمینه نگارش انواع رزومه برای مقاصد مختلف در کشورهای مختلف را در پایین مشاهده فرمایید.