desktop
+98-51-31772

نگارش رزومه یا CV

رزومه چیست؟

رزومه RESUME یا همان  ( CV ( curriculum vitae  سندی ست که سخنگوی قابلیت ها و مهارت های فردی ، علمی ، اجتماعی و آکادمیک فرد بوده و چشم انداز گذشته ، حال و آینده متقاضی را بازگو میکند . رزومه ای موفق است که هنگامیکه در اختیار یک فرد ناشناس قرارمی گیرد بتواند به طور کامل توانمندی های شما در زمینه های مطرح شده را نشان دهد ، بنابراین اهمیت نوشتن یک رزومه خوب و اثربخش در فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی ، پرونده های مهاجرتی و اقامت دایم و یا حتی کاریابی های داخلی و خارجی بر همگان آشکار است و این سند نقطه ی عطف شما برای موفقیت در زمینه های علمی ، شغلی شما می باشد.

رزومه چیست؟

رزومه RESUME یا همان  ( CV ( curriculum vitae  سندی ست که سخنگوی قابلیت ها و مهارت های فردی ، علمی ، اجتماعی و آکادمیک فرد بوده و چشم انداز گذشته ، حال و آینده متقاضی را بازگو میکند . رزومه ای موفق است که هنگامی که در اختیار یک فرد ناشناس قرارمی گیرد بتواند به طور کامل توانمندی های شما در زمینه های مطرح شده را نشان دهد ، بنابراین اهمیت نوشتن یک رزومه خوب و اثربخش در فرآیند اخذ پذیرش تحصیلی ، پرونده های مهاجرتی و اقامت دایم و یا حتی کاریابی های داخلی و خارجی بر همگان آشکار است و این سند نقطه ی عطف شما برای موفقیت در زمینه های علمی ، شغلی شما می باشد.

ساختار ( ترکیب بندی ) رزومه  به چه صورتی می باشد؟

اطلاعات شخصی Personal Information ، مدارک و سوابق تحصیلی Education  ، سوابق کاری Work experience ، مهارت ها Skills and achievements و علایق و خواستگاه حرفه ای  Profile این موارد بخش های اصلی یک رزومه هستن و بسته به هدف شما از نگارش رزومه سایر عناوین و توضیحات به رزومه اضافه می گردد . به عنوان مثال در نگارش رزومه های تحصیلی به شرکت در سمینار، کنفرانس ، افتخارات و جوایز ، تحقیقات علمی و یا اساتید معرف ،  و در نگارش رزومه پرونده های خوداشتغالی به سرفصل هایی مانند شرکت در نمایشگاه ها، تقدیرنامه ها و عضویت و.... نیز اشاره می شود .

باید و نبایدهای رزومه نویسی

برخی نکات در موفقیت و تاثیرگذاری رزومه نقش بسیار مهمی دارند که در ذیل به آنها اشاره میکنیم :

هزینه محصول نگارش رزومه یا CV، 0 تومان میباشد.