desktop
+98-51-31772

نگارش انگیزه نامه یا SOP

اگر قصد اخذ پذیرش تحصیلی دارید باید بدانید انگیزه نامه Sop که با اسامی مانند Cover Letter یا Letter of Intent از آن یاد می شود نیز مانند آیلتس رابطه مستقیم با قبولی یا عدم قبولی پذیرش شما دارد و جزء مهم ترین مدارکی هست که درکنار رزومه شما باعث قانع کردن کمیته تصمیم گیری می شود. باید توجه داشت که رزومه بیانگر کلیه سوابق و مدارک شما در گذشته ست اما انگیزه نامه مسیر آینده شما را شفاف سازی می کند .

 انگیزه نامه چیست و چه تاثیری در اخذ پذیرش تحصیلی من دارد ؟

با یکی از مهم‌ترین شرایط پذیرش تحصیلی آشنا شوید! Statement of Purpose

اگر قصد اخذ پذیرش تحصیلی دارید باید بدانید انگیزه نامه Sop که با اسامی مانند Cover Letter یا Letter of Intent از آن یاد می شود نیز مانند آیلتس رابطه مستقیم با قبولی یا عدم قبولی پذیرش شما دارد و جزء مهم ترین مدارکی هست که درکنار رزومه شما باعث قانع کردن کمیته تصمیم گیری می شود. باید توجه داشت که رزومه بیانگر کلیه سوابق و مدارک شما در گذشته ست اما انگیزه نامه مسیر آینده شما را شفاف سازی می کند .

در تهیه انگیزه نامه چه نکاتی رو باید رعایت کنم ؟

در نگارش SOP هدف ، تجربیات و بطور کلی مسیر پیش روی شما پس از اخذ پذیرش عنوان و بررسی میشود ، در ذیل به چند نمونه از مواردی که در انگیزه نامه مورد توجه است ، میپردازیم :

...

هزینه محصول نگارش انگیزه نامه یا SOP، 1,000 تومان میباشد.