+98-51-31772
مهمترین نیروهای متخصص

کدام شهرها در کانادا بازار کار بهتری دارند؟


مطالعه و بررسی شرایط بازار کار، یکی از ابزارهای مفیدی است که می تواند مارا با روند تغییر و تحولات این پدید در حوزه های مختلف شهری آشنا نماید تا اشخاص با استفاده از این داده ها بتوانند انتخاب مناسبی را برای محل زندگی انجام دهند.
امروزه بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا درصدد این امر هستند که بتوانند نرخ بیکاری را در بین جوانان در سال های آینده به پایین ترین میزان ممکن برسانند و کشور کانادا هم از این قاعده مستثنی نیست.

کار قانونی در کانادا چه شرایطی دارد؟


یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در بحث مهاجرت ، مسیله ی شغل است.
در این مقاله مسایل قانونی مربوط به کار از جمله سن قانونی ، حداقل میزان حقوق ، ساعت کاری و... را در کشور کانادا بررسی خواهیم کرد.