desktop
+98-51-31772
fides
  يكشنبه 01 دي 1398
91  

در چه زمینه هایی در کانادا میتوان بیشترین درآمد را کسب کرد ؟

 

افراد شاغل در حوزه مدیریت کسب و کارها بیشترین حقوق را دریافت می کنند. پس از مدیران به ترتیب افراد شاغل در حوزه های علمی ، آموزشی و حقوقی ، سلامتی و درمان ، خدمات مالی ، تجارت و بازرگانی ، منابع طبیعی ، فرهنگی و هنری ، تولید و در انتها بازاریابی و فروش بیشترین حقوق را دریافت می نمایند.

امتیاز خود را ثبت کنید
نظرات کاربران