desktop
+98-51-31772
fides
  سه شنبه 24 تير 1399
288  

آیا برای مهاجرت به کانادا نیاز به انجام مصاحبه است؟

در هر برنامه ی مهاجرتی ، بنا به الزامات خاص آن برنامه ، مرحله به مرحله کار هایی که افراد باید طی پروسه ی مهاجرت خود انجام دهند ، به صورت واضح و قدم به قدم ، شرح داده شده است. یکی از مراحل تعیین شده در برنامه های مهاجرتی ممکن است انجام یک مصاحبه ی حضوری باشد.
در برخی از برنامه های مهاجرتی نیاز است که افراد در مرحله ای از پرونده ی مهاجرتی خود ، مصاحبه ای به صورت حضوری در اداره ی مهاجرت کانادا و یا در سفارت کانادا در کشوری دیگر انجام دهند تا نتیجه ی نهایی پرونده ی مهاجرتی آنها مشخص شود.
در سال های گذشته ، با توجه به سیاست های جدید پذیرش مهاجر در کانادا ، سعی شده که انجام مصاحبه ی حضوری از پروسه ی برنامه های مختلف مهاجرتی حذف شود و احراز صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد برای ورود به کانادا ، از طریق سیستم امتیاز دهی هر برنامه تشخیص داده شود.
حذف مصاحبه ی حضوری از برخی برنامه ها نظیر برنامه ی نیروهای متخصص و یا برنامه ی خود اشتغالی فدرال کانادا یک نتیجه ی مهم به همراه داشت : اینکه سوگیری و اعمال نفوذ آفیسر مصاحبه گر ، در قبول یا رد شدن پرونده ی مهاجرتی افراد کمتر شده است و صلاحیت افراد برای ورود به کانادا طبق اصول و قوانین و الزامات خاص هر برنامه ی مهاجرتی و از طریق سیستم امتیاز دهی که برای هر برنامه تدارک دیده شده، سنجیده می شود.
البته لازم به ذکر است که هنوز برخی از برنامه های مهاجرتی کانادا دارای مصاحبه ی حضوری می باشند. برای مثال در برنامه ی کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا و برنامه ی کارآفرینی استان نیوبرانزویک ، افراد پس از ثبت نام سیستمی و آنلاین در سایت اداره مهاجرت استان مربوطه و پر کردن پرسشنامه و کسب امتیاز لازم در برنامه و خروج از استخر متقاضیان کارآفرینی ، از طرف استان دعوت به یک مصاحبه ی حضوری می شوند.این مصاحبه ممکن است در اداره ی مهاجرت کانادا و یا در سفارت کانادا در کشور های دیگر ترتیب داده شود.در برنامه های کارآفرینی ، مصاحبه ی حضوری با این هدف انجام می شود که آفسیر مربوطه اطمینان یابد که فرد متقاضی برنامه ی کارآفرینی ، مفهوم بیزنسی که قرار است در استان راه اندازی کند را به خوبی می داند و از شرایط راه اندازی ،توجیه اقتصادی ، چگونگی حفظ بیزنس خود و به سود دهی رساندن آن ، قدم به قدم ، آگاهی دارد.در نهایت ، نتیجه ی حاصله از این مصاحبه ی حضوری ، سرانجام پرونده ی مهاجرتی را رقم میزند.

شرایط انجام مصاحبه در برنامه ی کارآفرینی :

شرایط انجام مصاحبه ،بسته به این که فرد از طریق برنامه ی کارآفرینی کدام استان اقدام کرده است ، متفاوت خواهد بود.
فرد متقاضی برنامه ی کارآفرینی استان بریتیش کلمبیا می تواند در جلسه ی مصاحبه ی حضوری خود از یک مترجم برای انجام مصاحبه استفاده کند.
اما فرد متقاضی برنامه ی کارآفرینی استان نیوبرانزویک مجاز به استفاده از مترجم در جلسه ی مصاحبه ی حضوری خود نمی باشد.زیرا در این برنامه ، داشتن مدرک زبان انگلیسی الزامی است و فرد متقاضی باید با تکیه بر دانش زبان خود ، بتواند به تنهایی جلسه مصاحبه را پیش ببرد.

*در تمامی مصاحبه هایی که از طرف اداره ی مهاجرت کانادا ترتیب داده می شود ، فرد متقاضی مهاجرت می تواند همراه با وکیل خود در جلسه حضور یابد .
لازم به ذکر است که حتی در برنامه های مهاجرتی که مصاحبه ی حضوری ندارند ، باز هم آفیسر اداره ی مهاجرت این اختیار را دارد که بنا به صلاح دید خود در بعضی موارد ، متقاضی مهاجرت را به انجام مصاحبه حضوری دعوت کند.
جلسه ی مصاحبه حضوری صرفا برای رفع یک سری ابهامات از جمله تقلبی نبودن ادعا ها و مدارک ارائه شده توسط فرد متقاضی و غیره می باشد و به هیچ وجه شبیه به یک جلسه ی بازجویی نیست.
در جلسه ی مصاحبه ی حضوری نیازی نیست حتما لباس رسمی پوشیده شود صرفا لازم است لباس مناسب و مرتب باشد. از پوشیدن لباس های نازک و بدن نما خودداری کنید.
همچنی کسانی که مقید به رعایت حجاب اسلامی هستند ، می توانند با داشتن پوشش و حجاب اسلامی در جلسه ی مصاحبه حضور یابند و پوشش و حجاب آنها تاثیری در نتیجه ی پرونده ی مهاجرتیشان نخواهد داشت.

نویسنده:هیوا خالصی زاده

امتیاز خود را ثبت کنید
نظرات کاربران