desktop
+98-51-31772
fides
  يكشنبه 01 دي 1398
217  

دیدگاه شهروندان کشورهای مهاجرپذیر نسبت به مهاجران

در 10 کشور از کشورهای مورد بررسی، اکثریت مهاجران را به عنوان یک قدرت، و نه یک سربار می دانند. در میان این ده کشور برخی از بزرگترین کشورهای میزبان مهاجرین در جهان هستند: ایالات متحده، آلمان، انگلستان، فرانسه، کانادا و استرالیا (هر کدام در سال 2017 میزبان بیش از 7 میلیون مهاجر بوده اند) در مقابل ، اکثریت در پنج کشور از کشورهای مورد بررسی – مجارستان، یونان، آفریقای جنوبی، روسیه و اسراییل – مهاجران را به عنوان سربار برای کشورشان می دانند.به استثنای روسیه، این کشورها حداقل 5 میلیون مهاجر دارند.
در همین حال، افکار عمومی در مورد تاثیر مهاجران در هلند به نسبت مساوی تقسیم شده است. در ایتالیا و لهستان، بیشتر مردم از حضور مهاجران راضی نیستند ، البته در این کشورها نسبت مهاجران به سایر کشورها بسیار پایین تر می باشد.

در ایالات متحده، کشوری که بیشترین تعداد مهاجران جهان را دارا می باشد ، شش نفر از هر ده نفر بزرگسال (59 درصد) می گویند که مهاجران به دلیل کار و استعدادشان کشور را قوی تر می کنند، در حالی که سه نفر از ده نفر پاسخ دهنده (34 درصد) مهاجران را سربار جامعه می دانند زیرا آنها مشاغل و مزایای اجتماعی را می گیرند.
در همین حال طبق بررسی هایی که در شش کشور عضو اتحادیه اروپا انجام شده است، افکار عمومی در مورد تاثیر مهاجران از سال 2014 تغییر کرده است. این آخرین بار بود که این سوال از عموم مردم اروپا پرسیده میشود. همچنین پیش از آنکه صدها هزار پناهجو در سال 2015 به سواحل اروپا وارد شوند، در یونان، آلمان و ایتالیا، سه کشور با ورود بالای مهاجران روبرو شده بودند ؛ تعداد افرادی که مهاجران را تقویت کننده کشورشان میدانند ، به شدت کاهش یافته است.
در مقابل، افکار عمومی در فرانسه، انگلیس و اسپانیا در جهت مخالف تغییر کرده است. در این کشورها تعداد پناهجویان در سال 2015 به نسبت کمتر بوده است. در هر سه کشور در سال 2018، اکثریت مردم گفته اند که مهاجران کشورهایشان را قوی تر می کنند.
در حالی که اکثریت در بسیاری از 18 کشور مورد بررسی، مهاجران را به عنوان یک قدرت می بینند، این نظر در همه گروه ها در داخل کشور به طور مساوی تقسیم نشده است. در اکثر کشورهای مورد بررسی، افرادی که در سمت چپ طیف ایدیولوژیک کشورها قرار دارند بیشتر در مورد تاثیر مهاجرت بر کشورشان نسبت به حقایق اثر مثبت دارند. به طور مشابه، در بسیاری از کشورهای مورد مطالعه، افرادی که تحصیلات بالاتری دارند، بزرگسالان و کسانی که درآمد بالاتری دارند، بیشتر معتقدند که مهاجران به دلیل کار و استعدادهایشان کشور را قویتر خواهند کرد.

 

امتیاز خود را ثبت کنید
نظرات کاربران