desktop
+98-51-31772
fides
  دوشنبه 02 تير 1399
338  

اپلیکیشن فی کانادا چیست و چقدر می باشد؟


اپلیکیشن فی چیست؟

 اپلیکیشن فی یا Application Fee به معنی هزینه های پرونده می باشد ما در ابتدا به توضیح اپلیکیشن فی می پردازیم و بعد مبلغ اپلیکیشن فی را در برنامه های مختلف بررسی مینماییم:
برای اقدام در هر برنامه ی مهاجرتی ، اعم از ویزا های موقت مثل ویزای توریستی ، تحصیلی ، ویزا های کاری ، یا برنامه هایی که منجر به اقامت دائم می شوند مانند برنامه های کار آفرینی ، خود اشتغالی ، نیروی متخصص ، استارت آپ و  غیره ، افراد باید با ایجاد یک پروفایل در سایت اداره ی مهاجرت و سابمیت (submit) (ثبت نام) مدارک در این پروفایل ، مدارک خود را به اداره مهاجرت ارائه کنند.
پس از آن متقاضیان دارای یک پرونده یا Application  در اداره مهاجرت می باشند.
 اداره ی مهاجرت برای بررسی مدارک افراد در هر برنامه ، هزینه ای را تحت عنوان اپلیکیشن فی  (Application Fee)  که به زبان ساده ، هزینه ی زمانیست که آفیسر برای بررسی مدارک فرد صرف می کند را دریافت می کند که به آن هزینه های قانونی برنامه نیز می گویند.هزینه های قانونی هر برنامه در سایت اداره مهاجرت کشور برای برنامه های فدرال و یا در سایتهای هر استان برای برنامه های استانی موجود می باشد و هر چند سال یکبار آپدیت می شود.
 این هزینه معمولا در اکثر برنامه های مهاجرتی غیر قابل عودت (Non-Refundable) می باشد ولی برخی موارد نیز قابل عودت می باشد.در صورت اینکه پرونده از لحاظ چک لیست مدارک کامال باشد و برای بررسی از طرف اداره مهاجرت پذیرفته شود اپلیکیشن فی غیر قابل عودت می باشد.


اپلیکیشن فی کانادا چقدر می باشد؟


مبلغ پرداختی بابت اپلیکیشن فی در هر برنامه و برای متقاضیان اصلی و سایر اعضای خانواده متفاوت می باشد.
مبلغ اپلیکیشن فی در ویزا های تحصیلی 150  دلار کانادا بوده و غیر قابل بازگشت می باشد.
مبلغ اپلیکیشن فی در ویزا های کاری نیز 155 دلار کانادا بوده و غیر قابل بازگشت می باشد.
مبلغ اپلیکیشن فی برای برنامه های خود اشتغالی فدرال کانادا به صورت زیر می باشد:

 

Federal Application Fee هزینه بررسی پرونده

زمان پرداخت

شخص اصلی

1575 دلار کانادا

(submit)هنگام ارسال مدارک به کانادا

همسر

825 دلار کانادا

به ازاء هر فرزند

225 دلار کانادا

هزینه بایومتریک هرنفر

85 دلار کانادا

Visa Immigrant هزینه شهروندی

زمان پرداخت

شخص اصلی

500 دلار کانادا

هنگام دریافت اقامت دائم کانادا

همسر

500 دلار کانادا

فرزندان معاف از پرداخت هزینه شهروندی هستند

0


اپلیکیشن فی برنامه های کارآفرینی بر اساس قوانین هر استان متفاوت بوده و از 2000 تا 3500 دلار کانادا برای متقاضی اصلی متغیر می باشد.
در برنامه های اقامت دائم از طریق استارت آپ ، سرمایه گذاری Quebeq  ، ، خوداشتغالی Quebeq ، اپلیکیشن فی برای متقاضی اصلی مبلغ 1575 دلار کانادا می باشد .
مبلغ اپلیکیشن فی در برنامه های نیروی متخصص ، برنامه های منتخب استانی (PNP) و نیروی متخصص Quebeq ، 825 دلار کانادا و غیر قابل بازگشت می باشد.
در برنامه های استانی مثل نیروهای متخصص یا کار آفرینی که هر استان ، مطابق با نیاز های خود در هر زمینه و در هر دوره تعریف می کند ، ممکن است با مبلغ اپلیکیشن فی فدرال همان برنامه ، تفاوت داشته باشد.
هزینه های ذکر شده در فوق ، برای متقاضی اصلی هر برنامه  است و برای اضافه شدن همسر به فایل متقاضی اصلی ، مبلغ 825 دلار کانادا و هر فرزند ، 225 دلار کانادا هزینه ی اپلیکیشن فی در نظر گرفته شده است.
هزینه ی قانونی صدور کارت اقامت دائم  (PR) نیز  500 دلار کانادا میباشد.


نویسنده:هیوا خالصی زاده

امتیاز خود را ثبت کنید
نظرات کاربران